Python-ikonica

Programming w/ Python

Ideja radionice je upoznavanje sa osnovama programskog jezika Python, odnosno učenje osnovne sintakse i tehnike takozvanog "programerskog razmišljanja". Neophodno predznanje: Nije neophodno. Da li je potrebno poneti svoj laptop: Da. Potreban softver za rad na radionici: Python 3 (nebitno da li je 3.6, 3.7 ili neki drugi) PyCharm, može i Community i Professional. Professional možete koristiti sa svojim studentskim mejlovima besplatno.

Stefan
Stefan Krstović

Stefan Krstović je student treće godine Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Samostalno je učio Python, a do sada je uspešno održao dve radionice u okviru organizacija. Otvoren je, pristupačan i spreman da odgovori na svako vaše pitanje i prenese vam znanje na najbolji mogući način.