Java ikonica

Uvod u Javu

U okviru ove radionice studenti će se upoznati sa samim osnovama programskog jezika Java, počevši od sintakse, pa do kompleksnijih pojmova i koncepata. Ideja je da do kraja ove radionice studenti budu u stanju da stečeno znanje primene i kreiraju funkcionalan softver. Ova radionica je idealna za sve one koji imaju interesovanje za Javu, sa ili bez iskustva u ovom programskom jeziku i programiranju uopšte. Neophodno predznanje: Nije neophodno. Da li je potrebno poneti svoj laptop: Ne. Potreban softver za rad na radionici: Java Platform (JDK) i IDE (Eclipse) - softver postoji na računarima na fakultetu.

Milena
Milena Petrović

Student sam treće godine Fakulteta organizacionih nauka. Svoje interesovanje za programiranje sam pronašla u trećoj godini srednje škole, velikom zaslugom izuzetnog profesora. Njegov način prenošenja znanja, interaktivni pristup kojim se postiže visoka motivisanost studenata je upravo ono što želim i nadam se da ću postići na ovom kursu.

Nikola
Nikola Simeunović

Student sam treće godine Fakulteta organizacionih nauka. Sa programiranjem sam se prvi put susreo u drugoj godini srednje škole i od tada neprestano tražim način da naučim nove stvari i proširim svoje znanje.