java-baze-ikonica

Java - Around the world

Java - Around the world je radionica koja ima za cilj da upozna studente sa osnovama MySQL-a. Pored toga, studenti će imati priliku da kroz praktične primere sagledaju povezanost baza sa programskim jezikom Java, manipulaciju podacima, kao i zadavanje direktnih upita za pretraživanje istih. Neophodno predznanje: Basic level Java-e. Da li je potrebno poneti svoj laptop: Da. Potreban softver za rad na radionici: Eclipse ili Netbeans.

Djordje
Đorđe Trmčić

Student sam četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Programiranje sam naučio sam, eksperimentišući. Zatim sam počeo da držim privatne časove, gde sam stekao mnogo više iskustva i shvatio neke stvari još bolje. Vrlo sam uporan i kreativan prilikom rešavanja programerskih problema.