SEObar-ikonica

Kako biti prvi na Google-u u 2018. godini

U okviru radionice održaće se interaktivno predavanje koje za cilj ima da objasni kako funkcioniše optimizacija sadržaja za Google i kako se shvatanje novih Google-ovih algoritama može upotrebiti za bolje pozicioniranje u rezultatima pretrage. Naravno, sve sa ciljem bolje online vidljivosti nekog biznisa i posledično povećanje prodaje. Neophodno predznanje: Predavanje će biti prilagođeno i početnicima, jer ću se truditi da na što bolji način objasnim osnove, ali I višim nivoima jer ću se dotaći nekih naprednijih tehnika optimizacije. Da li je potrebno poneti svoj laptop: nije potrebno. Potreban softver za rad na radionici: nije potreban Dodatne napomene:
Bilo bi sjajno ukoliko bi, između ostalog, na predavanje došli oni koji imaju realnu potrebu za optimizacijom nekog njihovog sajta (ili od brata/sestre/oca/prijatelja). Na taj način bismo mogli da na drugoj ili trećoj radionici prođemo kroz konkretne primere i to podelimo sa ostatkom publike.

Jovan
Jovan Bojović

U svet digitalnog marketinga ušao sam 2010. godine kada je bio i moj prvi dodir sa optimizacijom tadašnjeg bloga, za pretraživače. U to vreme relativno trivijalna, a danas veoma ozbiljna oblast - SEO (search engine optimization) je ostao predmet mog interesovanja i proučavanja više od 7 godina. Imao sam priliku da učestvujem na nekoliko realnih projekata i primenim stečeno znanje u praksi o kojima ću pričati na samom predavanju. Najveće zadovoljsto pronalazim u finansijskim i drugim poslovnim beneficijama koje ostvaruju oni kojima sam do sada pomogao koristeći znanje i veštine iz SEO-a. Do sada sam držao predavanje na projektu S2S održanom 2016. godine, gde se govorilo uopštenije o digitalnom marketingu i kako on funkcioniše.