C language-ikonica

Osnove programskog jezika C

Radionica će pokriti programski jezik C od početka, pa do malo naprednijih tema, ali svakako u okviru onoga što neko ko nije imao dodira sa programiranjem može da shvati. Prva tri sata bi bila fokusirana na opšte stvari vezane sa programiranje, kao što su tipovi podataka i osnovne stvari u C-u (printf, scanf...). Kraj prvog dela, kao i drugi deo, bi bili rezervisani za osnovne funkcije, neke malo naprednije, kao i druge delove C-a (pokazivači, eventualno nizovi), u zavisnosti od toga kako i koliko brzo studenti shvate materiju. Treći deo radionice će biti interaktiviniji, sa zadacima koje će studenti rešavati samostalno, i uz pomoć predavača, gde je cilj razviti programersku logiku koja je neophodna i za C, i za druge programske jezike. Neophodno predznanje: Nije neophodno predznanje Da li je potrebno poneti svoj laptop: nije potrebno. Potreban softver za rad na radionici: Sav softver postoji na fakultetskim računarima.

Stevan
Stevan Radovanović

Student druge godine na Fakultetu organizacionih nauka. U svet programiranja sam laganim koracima ušao još 2014-e godine, a prošle godine sam proširio svoje znanje na programski jezik C. Konstantno se trudim da svoja znanja poboljšam i naučim i druge oblasti u okviru sfere informacionih tehnologija. Volim da prenosim znanje drugima, što je bio glavni razlog zbog kog sam se odlučio da održim ovu radionicu.

Dusan
Dušan Radivojević

Redovan student na drugoj godini studija Fakulteta Organizacionih nauka, na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Oduvek sam se veoma interesovao za računare, konkretno za programiranje. Glavna interesovanja su mi programski jezici C i Python.